NEWS

เรเซอร์การไฟฟ้า ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค งานวันคนพิการ ปี 2559
RACER-เรเซอร์ไลท์ติ้งผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า-กับงานวันคนพิการสากล-A

RACER-เรเซอร์ไลท์ติ้งผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า-กับงานวันคนพิการสากล-B

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่าย หลอดไฟ LED อุปกรณ์ส่องสว่างทุกชนิด

ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
งานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี  2559

“คนพิการ ใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่่ยั่งยืน”
ประจำปี 2559  ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดเจษฏาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จัดโดย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร

RACER-เรเซอร์ไลท์ติ้งผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า-กับงานวันคนพิการสากล-C

RACER-เรเซอร์ไลท์ติ้งผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า-กับงานวันคนพิการสากล-D

มารู้จักเรา  “RACER LIGHTING”
ผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ ภายใต้สโลแกนเรเซอร์ ทน ประหยัด สัมผัสได้
สินค้ามากมาย เช่น
» หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ LED (แอลอีดี)
» โคมไฟ โคมตะแกรง โคมไฮเบย์ โคมดาวน์ไลท์ โคมไฟอ่านหนังสือ
» สปอต์ไลท์
» ไฟถนน

ชมสินค้าทั้งหมด ⇒ คลิ๊กที่นี่ 
งานโครงการ งานโปรเจค ⇒ ดูรายละเอียด
ติดต่องาน แผนที่สำนักงาน ⇒ คลิ๊กที่นี่

Copyright© 2016 Racerlighting. All Rights Reserved.