ความสำเร็จของเรา

racer-milestone-icon-1969

เริ่มก่อตั้งบริษัท ในฐานะผู้ผลิตบัลลาสต์

 

racer-milestone-icon-1995

เครื่องจักรและกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
พัฒนาสู่กระบวนการผลิตสู่การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย, เครื่องซีเอ็นซี เครื่องฉีดพลาสติกและกระบวนการประกอบชิ้นส่วนอัตโนมัติ

 

racer-milestone-icon-1996

ระบบทดสอบอัตโนมัติ
พัฒนากระบวนการทดสอบอัตโนมัติ (Auto Aging)

racer-milestone-icon-1997

การค้ากับประเทศกัมพูชา
ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน

racer-milestone-icon-1998

การค้ากับประเทศเวียตนาม
ขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ

racer-milestone-icon-1999

การรับรองมาตรฐาน ISO-9001
รับประกันคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก

racer-milestone-icon-2001

การค้ากับกลุ่มประเทศในเขตอาเซียนและตะวันออกกลาง
ขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าสากล

racer-milestone-icon-2007

การค้ากับประเทศออสเตรเลีย
ขยายฐานธุรกิจวงกว้างสู่ตลาดต่างประเทศ

racer-milestone-icon-2009

การค้ากับประเทศสิงคโปร์
เรเซอร์ได้ขยายตลาดสู่ประเทศสิงคโปร์

racer-milestone-icon-2016

ขยายกำลังผลิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตู้ไฟสวิทซ์บอร์ด

Copyright�© 2016 Racerlighting. All Rights Reserved.