: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

Copper electrical cable type THW-A 750V 70˚C

(Cable)


Unique Selling Point :

>>ตัวนำผลิตมาจากของอะลูมิเนียมคุณภาพสูงรับแรงดันได้มากถึง 750V >>ฉนวนผลิตมาจากพอลิไวนิลคลอไรด์(PVC)คุณภาพสูง ทนความร้อนได้มากถึง 70˚C

Add to cart

Feature :

>>ตัวนำผลิตมาจากอะลูมินียมคุณภาพสูงสามารถนำไฟฟ้าได้ดี >>ฉนวนผลิตมาจากพอลิไวนิลคลอไรด์(PVC)คุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี >>ขนาดของสายไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอกันตลอดทั้งเส้น >>สินค้าผ่านมาตราฐาน มอก.293-2541

Easy to use :

>>ใช้งานในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ >>เดินลอยในอากาศ >>ใช้งานภายนอกอาคาร

Installation Giude :

>>ใช้ในการเดินระบบไฟฟ้าเพื่อใช้งาน

Attention :

>>ควรต่อสายบริเวณจุดต่อสายให้สนิท เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ หรือความร้อนสะสม

Caution :

>>ห้ามใช้ในงานประเภทอื่นที่นอกเหนือมาตราฐานกำหนด

Specification :

ขนาดตัวนำ : 10 mm². - 500 mm². ชนิดตัวนำ : อะลูมิเนียม(Aluminium) แรงดันไฟฟ้า : 750 V อุณภูมิใช้งาน : ไม่เกิน 70˚C

สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผ่าน Line และ facebook