: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

Work from home ยังไง? ช่วยประหยัดไฟมากขึ้น

Work from home ยังไง❓

ช่วยประหยัดไฟมากขึ้น ?


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

แน่นอนว่าการอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืน  ทำให้มียอดใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

วันนี้เรามี 5 วิธีประหยัดค่าไฟ ?

เมื่อต้อง Work from home มาฝากกันค่ะ


1. เลือกมุมทำงานให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ

มุมหน้าต่างที่มีแสงธรรมชาติ ?

จะช่วยให้เราประหยัดไฟมากขึ้น

2.? ตั้ง Sleep Mode 

เมื่อไม่ได้ใช้งาน Computer เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ ?

3. เลือกใช้หลอด LED แทนหลอดไฟธรรมดา ?

4. เปิดพัดลมช่วยไล่ความร้อนก่อนเปิดแอร์ ❄️

ทำให้ตอนเปิดแอร์ไม่ต้องทำงานหนักมาก

แอร์กระจายได้ทั่วห้อง

5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ?

เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง