: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

01 มกราคม 2567...กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และ นครที่มีประชากรมากที่สุดของไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 6 ล้านคนวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาสภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีอาคารสำคัญและอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก จึงแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตำแหน่งและความสำคัญ ดังนี้กลุ่มพระอุโบสถเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด มีพระอุโบสถเป็นอาคารประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรล้อมรอบด้วยศาลารายพระโพธิธาตุพิมานหอพระราชพงศานุสรณ์หอพระราชกรมานุสรณ์หอระฆังและหอพระคันธารราษฎร์วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก สร้างในสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกพระประธานในอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” จึงได้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 ค่ะช่วงวันหยุดยาวนี้ ถ้าใครยังไม่ได้มีแผนจะไปเที่ยวทำบุญต่างจังหวัดไกลๆ เราชวนให้มาทำบุญไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯในบรรยากาศใหม่ๆ ด้วยการลงเรือเที่ยวเจ้าพระยาล่องแม่น้ำ แวะไหว้พระตามวัดต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสิริมงคลให้ตัวเอง และรีแลกซ์ท่องเที่ยวง่ายๆ 1 วัน ในกรุงเทพฯพร้อมแล้วตามเรามาได้เลยค่ะ ! เริ่มจากการมาลงเรือที่ท่าน้ำสาธรค่ะ วิธีการเดินทางมาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานตากสินนั่นเอง ที่ ท่าน้ำสาธร ซึ่งเราต้องซื้อตั๋วเรือไปเอง แล้วก็ไปลงแต่ละวัด และซื้อตั๋วต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ ข้อดีคือ เราจะได้ใช้เวลาในแต่ละวัดอย่างไม่เร่งรีบ และทำตารางเวลาในการไปเที่ยวแต่ละวัดเอง หรือถ้าใครไม่อยากต้องไปเอง ตามวัดต่างๆ ก็จะมีบริการเรือด่วนพาเราไปไหว้พระ 9 วัดอยู่แล้วค่ะ แต่อาจจะไม่ได้ไป 9 วัดตามนี้ เพราะโปรแกรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวัดที่ 1วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สำหรับการไปไหว้พระที่วัดนี้จะมีคติอยู่ว่า “เดินทางปลอดภัยมีมิตรไมตรีที่ดี” นั่นเองค่ะ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนั้น สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ค่ะ วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอก เมื่อเข้ามาในวัดแล้ว ควรจุดธูปเทียนบูชาพระก่อน ตามลำดับที่ทางวัดตั้งไว้ แล้วจึงเดินเข้าไปภายในพระวิหารหลวง เพื่อกราบนมัสการหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือเรียกตามแบบจีนว่าหลวงพ่อซำปอกงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีแค่ที่นี่ ที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา 3 วัดเท่านั้นในประเทศไทยค่ะอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร=====================วัดที่ 2วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารหรือวัดแจ้ง เป็นที่รู้กันอยู่ค่ะว่า มาไหว้พระ 9 วัดครั้งไหนๆ ก็ต้องมาที่วัดแจ้งด้วยทุกครั้งไป ด้วยคติที่ว่า “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” นั่นเองค่ะ วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก สร้างในสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” จึงได้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 ค่ะ=====================วัดที่ 3วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารหรือวัดระฆัง สำหรับวัดระฆังนั้นคนนิยมมากราบไหว้บูชา ปล่อยนกปล่อยปลาที่นี่ค่ะ ด้วยคติ และคำเชื่อที่ว่า มาทำบุญที่วัดระฆัง จะทำให้ “มีชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ” นั่นเอง เมื่อเอ่ยถึงวัดระฆัง สิ่งที่หลายๆ คนต้องนึกถึง คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)เนื่องจากท่านเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก และพระคาถาชินบัญชรที่เชื่อว่าหากสวดกันเป็นประจำจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหว้พระ วัดระฆัง=====================วัดที่ 4วัดอมรินทรารามวรวิหาร เชื่อกันว่าการมาไหว้พระที่วัดนี้ก็คือ “พระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง” วัดอมรินทรารามวรวิหารสร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ.2200 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง เดิมทีมีชื่อวัดว่า “วัดบางว้าน้อย” ตั้งคู่กับ “วัดบางว้าใหญ่” หรือวัดระฆังค่ะ จุดที่น่าสนใจภายในวัด อยู่ที่วิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อย ซึ่งมีพระประธานคือ“หลวงพ่อโบสถ์น้อย”เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบสุโขทัย ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบสักการะขอพรจากหลวงพ่อกันเป็นจำนวนมากค่ะ เพราะด้วยความศักดิ์สิทธ์ของหลวงพ่อตั้งแต่ในครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ตอนที่ระเบิดลง ภายในวัดนี้เสียหายพังพินาศหมด เนื่องจากวัดอยู่ติดกับสถานีรถไฟพอดี คงเหลือไว้แต่เพียงวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อย และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ที่รอดพ้นภัยมาได้ แต่ด้วยแรงระเบิดจึงทำให้เศียรของหลวงพ่อร้าว แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรหลวงพ่อโบสถ์น้อยได้นั่นเองค่ะ หลังจากมาไหว้พระกันถึง 4 วัดแล้ว เราก็สามารถมาแวะทานมื้อกลางวันกันก่อนที่จะไปวัดต่อไปได้ที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะ เราสามารถเช่าเรือเหมาลำมาลงที่ตลาดน้ำได้ ที่ตลาดน้ำนี้คงความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของชาวคลองไว้ให้เราได้เห็นๆ กันอยู่ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าหาดูยากมากในสมัยที่เมืองพัฒนาไปมากขนาดนี้ ภาพที่เห็นได้ในตลาดน้ำตลิ่งชันก็คือ พ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะ และในคลอง เช่น ก๋วยเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ ค่ะ อาหารขึ้นชื่อของที่นี่คงหนีไม่พ้นปลาเผา กุ้งเผา หอยแมลงภู่นึ่ง ค่ะ และของฝากที่นิยมมากนั่นก็คือ หมี่กรอบ นั่นเอง แวะทานอาหารกันเรียบร้อยก็มาลงเรือต่อเพื่อไปวัดต่อไปกันเลยค่ะอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดนี้มีแต่ของอร่อย=====================วัดที่ 5วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร จากตรงนี้ เราสามารถเช่าเรือจากตลาดน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นเรือของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อมาเที่ยววัดสุวรรณารามต่อเองได้ค่ะ โดยวัดตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกค่ะ เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม” วัดสุวรรณารามนี้ เคยปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรีว่า คราวพม่ายกกองทัพมาตีเมืองพิษณุโลก พระเจ้าตากสินมหาราชจะยกกองทัพไปช่วย จึงโปรดให้ถามเชลยศึกพม่าที่จับมาได้จากค่ายบางนางแก้วว่าจะสมัครใจไปช่วยรบพม่าด้วยหรือไม่ แต่เชลยศึกพม่าตอบปฎิเสธ พระเจ้าตากสินจึงจับเชลยศึกทั้งหมดประหารใกล้ๆ วัด จึงทำให้มีความเชื่อว่า ตอนกลางคืนจะมีม้ามาวิ่งอยู่รอบโบสถ์ค่ะ ใครที่มาบนขออะไรที่วัดมักจะประสบความสำเร็จค่ะ วิธีแก้บนก็คือให้มาวิ่งม้าก้านกล้วยรอบโบสถ์นั่นเอง=====================วัดที่ 6วัดคฤหบดี มีคติว่า “เสริมโชควาสนา บารมี ดุจดั่งทอนพคุณ เคียงคู่แก้วมรกต” วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับบ้านปูน เชิงสะพานพระราม 8 ค่ะ มีพระพุทธแซกคำเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดคฤหบดี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณ ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองแห่งราชอาณาจักรล้านนา ต่อมาเจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นแม่ทัพไปปราบกบฏเวียงจันทน์ ได้จับกุมเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์เวียงจันทน์มากรุงเทพฯ พร้อมอัญเชิญพระพุทธแซกคำนำมาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดคฤหบดีจากนั้นเป็นต้นมาค่ะ=====================วัดที่ 7วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต ซึ่งมีคติว่า “มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา” เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ ธรรมยุติกนิกายค่ะ พระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ มีห้องสามตอนคือ ห้องหน้าเป็นระเบียง ห้องกลางเป็นห้องพิธี มีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน มีเศวตฉัตร 9 ชั้น (ร. 5 หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหาเครดิต.travel.trueid.net...


02 กุมภาพันธ์ 2567...พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดในภาคกลาง และเป็นภาคเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตรพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี(เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยาหรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมืองรวมกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า "เมืองกรุงเก่า"ในวันหยุดนี้ เสาร์-อาทิตย์นี้ ใครกำลังจะเตรียมตัวไปไหว้พระ 9 วัด อยุธยาเพื่อสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว และกำลังนึกอยู่ว่าจะเริ่มยังไงดี เพราะที่อยุธยานั้นเต็มไปด้วยวัดแทบจะทั้งเมือง เราเลยแจกแผนเที่ยว ขับรถ ไหว้พระให้ครบทั้ง 9 วัดรวมถึง ร้านร้านอร่อยระหว่างทางมาฝากกันค่ะ ไปตามนี้ เที่ยวเช้าไปเย็นกลับสบายๆประวัติ จังหวัดอยุธยา ไปเที่ยวกรุงเก่า ชมวัดสวย กันเถอะออเจ้า!22 ที่เที่ยวอยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ ไหว้พระ แวะตลาดน้ำทริปเที่ยวเสาร์-อาทิตย์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวรวิหารวิหารพระมงคลบพิตรวัดพระศรีสรรเพชญ์วัดธรรมิกราชวัดหน้าพระเมรุวัดเชิงท่าวัดท่าการ้องวัดกษัตราธิราชวรวิหารเช่ารถ ขับเที่ยว ราคาพิเศษ Thai rent a carไปอยุธยา เที่ยววัดไหนดี ?09.00 น. มาถึง1. วัดใหญ่ชัยมงคล เราควรมาถึงอยุธยากันตั้งแต่ 9 โมงนะคะ เพราะว่าถ้ามาถึงสายไปมากกกว่านี้อาจจะทำให้เราไหว้พระไม่ทัน 9 วัดค่ะ แต่ถ้าครอบครัวไหนไม่ซีเรียส เรื่อยๆ ชิลๆ ก็ได้ค่ะ จุดแรกนี้ ขอเริ่มที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งอยู่นอกเกาะเมือง ควรแวะเป็นจุดแรกหากขับรถเข้ามาจากถนนสายเอเชีย เจอวงเวียนวัดสามปลื้มที่มีเจดีย์อยู่ตรงกลาง ให้เลี้ยวมาทางซ้าย ประมาณ 900 เมตรก็จะถึงวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ทางซ้ายมือค่ะDiego Fiore / Shutterstock.com วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์กหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ ขึ้นไปไหว้พระรอบๆพระเจดีย์ชัยมงคลไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ ปิดท้ายด้วยการสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดูรีวิวเต็มๆ ที่ไหว้พระ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล ชมความสวยงาม พระเจดีย์ชัยมงคล เจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาที่อยู่ :40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/XXqCxQXSUZBW1Q8X9เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.โทร :0-3524-2640เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/watyai==================10.00 น.2. วัดพนัญเชิงวรวิหารsorawit pramokchutima / Shutterstock.com วัดพนัญเชิงวรวิหารนี้ใกล้กับวัดใหญ่ฯ แค่ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลเลี้ยวซ้ายขับรถลึกเข้ามาตามถนนเดิม วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ทางขวามือfootageclips / Shutterstock.com วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงรับพรจากพระสงฆ์ รับสายสิญจน์ รับการพรมน้ำมนต์ ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นการทำทานอีกด้วยค่ะดูรีวิวเต็มๆ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร ที่เที่ยวอยุธยา ไหว้ขอพร หลวงพ่อโต ชมศิลปะอารยธรรมไทยจีนที่อยู่ : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/Mp4MVLbCFvLTPfno8เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.โทร : 0-3524-3867เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/WatphananchoengAyutthaya==================11.00 น. แวะทานอาหารเที่ยงกันที่ตลาดน้ำอโยธยาElizaboon / Shutterstock.com เจอวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มขับตรงไป 1 กิโลเมตรก็จะเห็นตลาดน้ำอโยธยาทางขวามือค่ะ ตลาดน้ำอโยธยาเป็นตลาดขายสินค้าที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำในรูปแบบของตลาดน้ำ มีร้านค้าหลากหลาย ทั้งร้านขายอาหารคาวหวาน อาหารทะเล เรือขายอาหาร ขนม ของฝาก ร้านขายสินค้า OTOP ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และยังมีบริการล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆ ตลาดน้ำอีกด้วยdocter_k / Shutterstock.com นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้อาหารปลาคาร์ฟ ป้อนนมแพะ ป้อนอาหารแกะ ชมควายไทย วาดภาพเหมือน และตรงด้านหน้าจะเป็นปางช้างสามารถป้อนอาหารช้างได้ค่ะดูรีวิวเต็มๆ ที่ตลาดน้ำอโยธยา ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ช้อปชิล สไตล์ย้อนยุค ในวันหยุดที่อยู่ : ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/BH7emKwFLxrLVuev5เปิดให้เข้าชม : 09.00-18.00 น.โทร : -เว็บไซต์ : -==================12.30 น.3. วิหารพระมงคลบพิตร ย้อนกลับไปทางวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มค่ะ คราวนี้เจอวงเวียนให้เลี้ยวขวา ข้ามสะพานปรีดี-ธำรง (ข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตรงไปจนสุดทางเจอสามแยกให้เลี้ยวขวา เจอวงเวียนเล็กๆ ให้ตรงไป จะเห็นวิหารพระมงคลบพิตรอยู่ซ้ายมือ อยู่ติดกับพระราชวังโบราณnoomcpk / Shutterstock.com วิหารพระมงคลบพิตร นี้สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เราเริ่มด้วยนมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรต่อด้วยเข้าไปเดินชมพระราชวังโบราณก็ได้ แล้วไปเดินตลาดบริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากมายหลายร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิด เช่น ปลาตะเพียน เครื่องจักสาน เครื่องหวาย มีด ผลไม้กวน และขนมชนิดต่างๆดูรีวิวเต็มๆ ที่วิหารพระมงคลบพิตร ที่เที่ยวอยุธยา วัดสวย พิกัดไหว้พระ ใกล้กรุงเทพที่อยู่ :ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/Z7YQrdpWS7Az1Upv8เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร :-เว็บไซต์ : -==================13.00 น.4. วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ใกล้กันกับวิหารพระมงคลบพิตรค่ะ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพฯ เลยค่ะวัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง จุดที่น่าสนใจ และสำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาว ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2ดูรีวิวเต็มๆ ที่เที่ยวชมความงาม ของ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดดัง อยุธยา ใกล้กรุงเทพที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/dJMoZUxhCwTB4jun9เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร :-เว็บไซต์ : -==================14.00 น. มาถึง5. วัดธรรมิกราช มาจามถนนอู่ทองวัดธรรมิกราชอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ และเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดยพระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะจุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยที่อยู่ :ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/kW92Zdm6ypuwYhds6เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร :-เว็บไซต์ : -==================14.30 น.6. วัดหน้าพระเมรุ ออกจากวัดธรรมมิกราช เลี้ยวซ้ายไปตามถนนไม่เกิน 300 เมตรจะเห็นสะพานข้ามคลองอยู่ขวามือ ข้ามสะพาน ขับไปแค่นิดเดียวเลี้ยวซ้ายก็ถึงวัดหน้าพระเมรุอยู่ขวามือค่ะ วัดนี้เป็นวัดโบราณวัดเดียวในอยุธยาที่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่สมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่พม่าเคยใช้ตั้งกองบัญชาการรบ จึงไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลาย มาถึงที่นี่อย่าลืมนมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถพระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดมีความงดงามมากดูรีวิวเต็มๆ ที่เยือน วัดหน้าพระเมรุ วัดสวย โบราณ ที่สมบูรณ์มากที่สุด ใน อยุธยาที่อยู่ : คลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/bfS8bSFC1kdNkzfA9เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร :-เว็บไซต์ : -==================15.00 น.7. วัดเชิงท่า ออกจากวัดหน้าพระเมรุ เลี้ยวขวาไปอีกหน่อยก็ถึงวัดเชิงท่าอยู่ซ้ายมือ ห่างกันแค่ 300 เมตรเองค่ะ วัดเชิงท่า หรือ วัดติณ หรือ วัดคลัง หรือ วัดโกษาวาสน์ เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1หรือพระเจ้าอู่ทองค่ะ ที่นี่เป็นวัดที่ยังมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ เข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถ แล้วสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นก็เดินชมโบราณสถานต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ปรางค์ประธาน มุขปรางค์ วิหาร เจดีย์ราย ศาลาการเปรียญฯที่อยู่ : ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/TDFDxyNS4fnjEJ8H8เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร :-เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/วัดเชิงท่า==================16.00 น.8. วัดท่าการ้องSombat Muycheen / Shutterstock.com ออกจากวัดเชิงท่า ขับรถต่อไปตามถนนเดิม (ออกจากวัดเลี้ยวซ้าย) ตรงมาประมาณ 160 เมตรจะเจอถนนใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนั้น ขับมาประมาณ 250 เมตรจะเจอสามแยกประตูชัย เลี้ยวขวาสู่ถนนอู่ทอง ขับมาเรื่อยๆ เลียบแม่น้ำมาอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตรจะเจอสี่แยก ให้เลี้ยวขวาขึ้น สะพานกษัตราธิราช (ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ลงสะพานไป 150 เมตรเจอสี่แยกหัวแหลม ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย ขับเลียบคลองส่งน้ำไป ขับเข้าไปประมาณ 800 เมตรจะเจอโค้งซ้าย พอหมดช่วงโค้งปั๊บให้สังเกตขวามือให้ดีจะมีซอยทางเข้าวัดท่าการ้องAnuwat suttha / Shutterstock.com วัดท่าการ้อง เป็นวัดที่ทันสมัย ไฮเทค แปลกกว่าวัดอื่นๆ จนเรียกได้ว่าเป็นเอนเตอร์เม้นท์คอมเพล็กซ์ด้านศาสนาเลยทีเดียว ทั้งตุ๊กตาปูนปั้น หุ่นคน หุ่นสัตว์ บางตัวมีกลไกลแมคานิคขยับได้ และเครื่องทำบุญเสี่ยงทายออโตเมติกต่างๆ และที่เด็ดสุดคือห้องน้ำติดแอร์ อีกทั้งด้านหลังของวัดท่าการ้องได้จัดให้เป็นตลาดน้ำวัดท่าการ้องซึ่งเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่นี่มีของกินหลากหลายชนิด ทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวผัด ของกินเล่น ราคาของกินที่นี่ราคาก็ไม่แพงอีกด้วยค่ะที่อยู่ : ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิกัด :https://goo.gl/maps/ewLE1aRHCywPUB3NAเปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.โทร : 06-1547-9897เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/watthakarong==================17.00 น.9. วัดกษัตราธิราชวรวิหารkwanchai / Shutterstock.com มาถึงวัดที่ 9 ของเรากันแล้ว ออกจากวัดท่าการ้องขับรถย้อนกลับมาทางเดิมที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารค่ะที่นี่เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก และด้วยทำเลนี้เองพม่าจึงได้ยกทัพมาตั้งที่วัด และใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่เพื่อใช้ยิงข้ามแม่น้ำเข้ามาในพระนคร แวะมาไหว้พระและให้อาหารปลากันได้ พร้อมชมวิวพระเจดีย์ศรีสุริโยทัยที่อยู่ฝั่งเกาะเมือง...


03 มีนาคม 2567...สุโขทัย

สุโขทัยมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม เป็นที่ตั้ง อาณาจักรแรกของชนชาติไทย เมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมาคำว่า "สุโขทัย" มาจากคำสองคำ คือ "สุข+อุทัย" มีความหมายว่า"รุ่งอรุณแห่งความสุข "สุโขทัยยังคงมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นโท จนกระทั่งยุครัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปี พ.ศ. 2437ทรงกำหนดให้เทศาภิบาลขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระบบกินเมือง และระบบหัวเมืองแบบเก่า และจัดเป็นมณฑล เมืองอำเภอ หมู่บ้าน ทำให้สุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองสุโขทัยภายใต้การจัดการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคของมณฑลพิษณุโลกหลังปี พ.ศ. 2459 คำว่า "จังหวัด" ได้กลายเป็นคำที่เรียกหน่วยการปกครองระดับต่ำกว่ามณฑลแทนคำว่า "เมือง"เพื่อแยกความกำกวมจากคำว่าเมืองที่ใช้เรียกที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด (อำเภอเมือง) ทำให้ "เมืองสุโขทัย" ได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัดสุโขทัย"ลอยกระทง 2566ปีนี้ ตรงกับวันที่ 27พฤศจิกายน 2566ค่ะ และถ้าพูดถึงจังหวัดที่จัดงานลอยกระทงได้สวยงามและยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี หนึ่งในนั้นก็ต้องมีสุโขทัยอย่างแน่นอน สำหรับปีนี้ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ2566จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18-27 พฤศจิกายน 2566ที่วัดมหาธาตุ เมืองมรดกโลก สุโขทัย ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถึง 10 วันเต็มๆ ค่ะ ตามเรามาเที่ยวงานลอยกระทง สุโขทัยและรู้จักมนต์เสน่ห์ของประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาของสุโขทัยกันได้เลย!วันลอยกระทง 2566 ประวัติวันลอยกระทง ที่มา ประเพณีไทยรวม ที่ลอยกระทง 10 งานลอยกระทง 2566 ทั่วไทย ลอยกระทง ที่ไหนดีงานลอยกระทง 2566 สุโขทัยประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ พอเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12ของทุกปี แต่ละจังหวัดต่างก็ออกมาจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นก็คือสุโขทัยที่จะจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยขึ้น ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีเราก็จะได้เห็นพิธีลอยกระทง การจุดพลุเฉลิมฉลอง ประดับโคมไฟ และการแสดงแสงสีเสียงที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมเมืองมรดกโลกแห่งนี้ค่ะI love photo / Shutterstock.comงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย 2566 ในปีนี้งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย 2566จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-27 พฤศจิกายน 2566ที่วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย หลายโซน คือโซนที่ 1 :การแสดงแสงเสียงสุดตระการตาโซนที่ 2 :Check in Landmark โซนสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง บริเวณหน้าวัดชนะสงคราม (จัดโดย ททท.)โซนที่ 3 :การประกวดโคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ กระทงเล็ก บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโซนที่ 4 :การประกวดกระทงใหญ่ บริเวณตระพังตาลโซนที่ 5 :การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียงโซนที่ 6 :การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ และละครหุ่นโซนที่ 7 :การแสดงจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัยโซนที่ 8 :เที่ยวชมตลาดบ้านบ้านสุโขทัยโซนที่ 9 :เที่ยวชมตลาดแลกเบี้ยสุโขทัย - ตลาดรอบรั้วเมืองพระร่วงโซนที่ 10 :การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สุโขทัย (จัดโดย อพท.4) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และสนุกสนานที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสกันอีกมากมายทั้ง การจัดตลาดโบราณ ตลาดประสาน การจัดประกวดกระทง โคมซัก โคมแขวน ประกวดนางนพมาศ การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียง และการแสดงแสงเสียง สุโขทัย Light & Sound การแสดงแสงเสียงสุโขทัย Light & Sound การแสดงแสงเสียง สุโขทัย Light & Soundจัดขึ้นที่วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยย้อนอดีตเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย ผ่านการถ่ายทอดจากนักแสดงนาฏศิลป์กว่า 400 ชีวิต ชมขบวนช้างยุทธหัตถี การละเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง (พลุไฟไทยแบบโบราณ) สุดตระการตา การแสดงมีทุกวันตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. และเพิ่ม รอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.30 น.นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงฯ ผ่านทางhttps://www.thaiticketmajor.comค่ะราคาบัตรเข้าชม สุโขทัย Light & Soundราคาบัตร 400, 600, 900 และ 1,200 บาทรายละเอียดงานลอยกระทงสุโขทัย เพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/งานประเพณีลอยกระทง-เผาเทียน เล่นไฟ-จังหวัดสุโขทัยhttps://www.facebook.com/tatsukhothaikamphaengphetประวัติประเพณีเผาเทียนเล่นไฟjeep2499 / Shutterstock.com ตามประวัติศาสตร์แล้วลอยกระทงเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ก่อนการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนา ด้วยความเชื่อและความศรัทธาใน"สายน้ำ"จึงมักจะมีการลอยกระทงเพื่อขอขมา และขอบคุณสายน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะ ความเชื่อเหล่านี้ได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งถึงสมัยสุโขทัยที่มีหลักฐานจารึกเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในศิลาจารึกหลักที่ 1ของพ่อขุนรามคำแหงได้มีการกล่าวถึงประเพณีเผาเทียนเล่นไฟซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองของชาวสุโขทัยในสมัยก่อน โดยจะมีการเล่นดอกไม้ไฟในเทศกาลลอยโคม และลอยประทีป หรือ ลอยกระทงในช่วง 1 เดือนให้หลังจากออกพรรษา ซึ่งตรงกับกลางเดือน 12 พอดี จึงมีการสันนิษฐานว่าประเพณีดังกล่าวก็คือการลอยกระทงในสมัยสุโขทัยนั่นเองค่ะ สำหรับประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่จัดขึ้นในปัจจุบันนั้น เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุโขทัยกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ลอยกระทงตั้งแต่สมัยสุโขทัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในงานจะมีการจุดพลุไฟฉลอง และมีกระทงทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นงานฝีมืออันวิจิตรที่สะท้อนความประณีตของช่างศิลป์เมืองสุโขทัย การประกวดนางนพมาศ และประกวดงานฝีมือหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณหรือตลาดแลกเบี้ยซึ่งจำลองบรรยากาศการซื้อขายแบบสมัยโบราณโดยใช้หอยเบี้ยแทนเงินสด ซื้อขายอาหารและสินค้าต่างๆ ในตลาด รวมถึงการแสดงแสงสีเสียงที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์สุโขทัยและการลอยกระทงนั่นเองค่ะ...


04 เมษายน 2567 ...ภูเก็ต

ภูเก็ต (เดิมสะกดว่า ภูเก็จ) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในทะเลอันดามัน ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออกการเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงาโดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทรเพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัดและทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคำว่าภูเก็ตคาดว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าบูกิต(ในภาษามลายูแปลว่าภูเขา) และคำว่า "ภูเขา" ในภาษาอุรักลาโว้ยเรียกว่า "บูเก๊ะ" หรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนามเมืองถลางภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบายทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล เกาะน้อยใหญ่ที่น้ำทะเลสวยใสหาดทรายขาว จุดชมวิวทางทะเลที่สวยงามสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่สำคัญขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิม แถมมีคาเฟ่ชิคเก๋มากมายทั้งหมดนี้ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักเดินทาง ที่อยากเที่ยวใต้ มองหาความรู้สึกออนเดอะบีชแบบเก๋ๆ ต้องมา เลือกแวะกันได้เลยหลายคนกำลังแพลนทริปไปเที่ยวภูเก็ตแบบชิลๆ ทะเลสวย ไหว้พระทำบุญ ถ่ายรูปเก๋ๆ ครั้งนี้เราจะอัปเดต 25 ที่เที่ยวภูเก็ต 2566เที่ยวหน้าร้อน ถ่ายรูปสวย ต้องไปเช็กอินมาให้ทุกคนได้ลิสต์กันไว้แพลนเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ทะเลภูเก็ต เกาะสวยต่างๆ บรรยากาศในเมืองเก่า วัดสวยภูเก็ต ที่น่าแวะไป จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามเราไปดูกันเลยค่ะ15 ที่พักภูเก็ต ในเมือง 2023 ดีไซน์เก๋ เดินทางง่าย ใกล้แหล่งท่องเที่ยว10 ที่พักสวย ภูเก็ต ริมทะเล บรรยากาศสุดชิล วิวอลังการ !ที่เที่ยวภูเก็ต 2566ถ่ายรูปสวย เที่ยวหน้าร้อนเที่ยวภูเก็ต ทะเล เมืองเก่า วัดสวย ครบๆ ต้องเช็กอิน1. ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต นอกจากทะเลสวยของภูเก็ตแล้ว จุดถ่ายรูปสวยแห่งแรกที่เราอยากให้มาเช็คอินกันก็คือเมืองเก่าภูเก็ตไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ กับ ตึกชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะตะวันตกและตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว รวมถึงที่นี่ยังเป็นไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะมีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารพื้นเมือง รวมไปถึงคาเฟ่ชิลๆ ในนั่ง เราแนะนำว่าให้เผื่อเวลาเดินชมบริเวณนี้เยอะๆ เพราะมันสวยจนถ่ายรูปไม่มีเบื่อแน่นอนจ้าดูรีวิวเต็มๆ ที่12 Street Art ภูเก็ต พิกัดถ่ายรูปสวย ในเมืองเก่าที่อยู่ : ถนนดีบุก ถนนถลาง และถนนพังงา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/NmesWYZPy22NrAH69เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============2. แหลมพรหมเทพ อีกหนึ่งที่เที่ยวในเมืองภูเก็ต ที่ห้ามพลาดเลยก็คือแหลมพรหมเทพบอกเลยว่าที่นี่ถูกยกให้เป็น จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยเป๋นอันดับต้นๆ ในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ แนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่ในช่วงเย็น เพื่อไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตก รับลมทะเลเย็นๆ แถมบรรยากาศยังโรแมนติกอีกด้วยดูรีวิวเต็มๆ ที่แหลมพรหมเทพ ที่เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตก สวยสุดในไทยที่อยู่ : ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/LYMEfrgn1Xh6xFyD8เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============3. เกาะไม้ท่อน ถ้าหากอยากจะดำน้ำหรือพักผ่อนบนเกาะสวยฟีลส่วนตัวแล้วล่ะก็ เราแนะนำให้ซื้อทัวร์ One Day Trip ไปเที่ยวเกาะไม้ท่อนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากภูเก็ตไปแค่ 15 นาทีเท่านั้นค่ะ เป็นเกาะสวยที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ไปเที่ยวไม่เหนื่อย น้ำทะเลของที่นี่ใสสุดๆ เราเดินลงน้ำไปยังมองเห็นเท้าของตัวเองในน้ำเลยด้วยค่ะ แถมสามารถดำรน้ำชมปะการัง และน้องปลานีโม่ได้จากหน้าเกาะเลยทีเดียว! เป็นอีกที่เที่ยวต้องห้ามพลาดเชียวนะ!ดูรีวิวเต็มๆ ที่ดำน้ำ เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต ชิลรับไอแดด แอบดูปลานีโม่ที่อยู่ : ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/px6e9zMPjtx8Phdd6เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตามรอบเรือ บริษัททัวร์นำเที่ยวโทร : -เว็บไซต์ : -===============4. จุดชมวิว ผาหินดํา มา Unseen ภูเก็ตกันต่อที่จุดชมวิว ผาหินดำเป็นจุดชมวิวที่สวยอลังการสุดๆ แบบ 360 องศาสามารถมองเห็นเกาะต่างๆ โดยรอบทั้ง อ่าวฉลอง เกาะเฮ เกาะโหลน แหลมพรหมเทพ หาดยะนุ้ย จุดชมวิวกังหันลม หาดในหาน เกาะแก้วพิสดาร และเกาะไม้ท่อน ได้ครบในที่เดียวเลยค่ะ บอกเลยว่า สายถ่ายรูปต้องถูกใจ อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก ได้รูปสวยสวยๆ อันซีนแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นแน่นอน!ดูรีวิวเต็มๆ ที่จุดชมวิว ผาหินดํา ที่เที่ยวภูเก็ต สุดอันซีน ถ่ายรูปสวยปังที่อยู่ : ซอยแหลมมุมนอก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/XTtq5tdGxCFQygTY6เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร :เว็บไซต์ : -===============5. เกาะเฮ Say Hi!เกาะเฮเกาะที่นักเที่ยวนิยมมาเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในภูเก็ต เพราะเป็นเกาะที่เดินทางไปไม่ยากจากตัวเมือง โดยนั่งเรือสปีดโบ๊ทเพียง 15-20 นาทีเท่านั้นก็ถึงเกาะแล้วค่ะ ที่นี่เป็นหาดทรายที่สวยงาม ทรายขาวนวล เนื้อละเอียด เดินย่ำแล้วนุ่มเท้าสุดๆ อีกทั้งยังมีน้ำทะเลใสๆ ให้เราได้เที่ยวชิล ถ่ายรูปสวยๆ นอนอาบแดด พายเรือคายัค งานนี้ บิกินี่ต้องมาแล้วจ้า!ดูรีวิวเต็มๆ ที่เกาะเฮ ที่เที่ยวภูเก็ต เกาะสวยชื่อดัง น้ำใสแจ๋ว กิจกรรมแน่นจัดเต็มที่อยู่ : ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/KAdMfSTKW1WsPxud6เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตามรอบเรือ บริษัททัวร์นำเที่ยวโทร : -เว็บไซต์ : -===============6. หาดไม้ขาว ก่อนที่จะบินกลับสู่กรุงเทพฯ เราก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดที่นี่!หาดไม้ขาวเพราะตั้งอยู่ติดกับสนามบินนานาชาติภูเก็ตเลยค่ะ และสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อมาเที่ยวที่นี่ก็คือ การถ่ายรูปนอนเล่นริมหาด พร้อมทั้งเซลฟี่กับเครื่องบินทั้งลำที่กำลังจะแลนด์ดิ้งนั่นเอง อะเมซซิ่ง สวยสุดๆดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดไม้ขาว ที่เที่ยวภูเก็ต เซลฟี่กับเครื่องบินบนหาด สุดอะเมซซิ่งที่อยู่ : อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/Q3E5E8rTYz3W5tVb8เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============7. หาดป่าตอง ไปภูเก็ตทั้งที จะพลาดที่นี่ได้ไง!หาดป่าตองแลนด์มาร์คของภูเก็ตที่ใครๆ ก็ต้องมาเช็คอินสักครั้ง ไม่อย่างนั้น เหมือนไม่ได้มาเที่ยวภูเก็ตทีเดียวค่ะ หาดป่าตองถือว่าเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดในภูเก็ตเลยก็ว่าได้ เพราะทั้งมี ที่พัก รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหารมากมายให้เราได้เลือก บอกเลยว่าทะเลใส หาดสวย ไปอีก ครบจบจริงๆ ค่ะดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดป่าตอง ที่เที่ยวภูเก็ต ทะเลสวย น้ำใส เล่นน้ำชิลที่อยู่ : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/Uof8iRsE18kLg5ip7เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============8. สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ตภาพจาก : สวนน้ำ อันดามันดา สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต(Andamanda Phuket) ที่เที่ยวภูเก็ต สุดปัง ศูนย์รวมความบันเทิงครบๆ ที่เป็นมากกว่าสวนน้ำค่ะ เรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวมาใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบๆ ในธีม “Thai Legend Meets Fantasy”ภาพจาก : สวนน้ำ อันดามันดา ภายในสวนน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆ ก็คือทะเลเทียมขนาดใหญ่10,000 ตร.ม. ที่สามารถโต้คลื่นได้สูงสุดถึง 3 เมตร ที่เดียวในไทย อีกทั้งยังมาพร้อมกับหาดทรายเทียมที่มีความยาวกว่า 300 เมตร นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำต่างๆ สไลเดอร์สุดเร้าใจกว่า 12 สไลเดอร์ และโซนเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ด้วยค่ะดูรีวิวเต็มๆ ที่ที่เที่ยวภูเก็ต สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต เครื่องเล่นระดับโลกที่อยู่ : อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/Jgfu7GRvrYAwSDf7Aเปิดให้เข้าชม : 10.00-19.00 น.โทร : 0-7664-6777เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/Andamandaphuket===============9. หาดกล้วย นอกจากหาดดังๆ อย่างหาดป่าตองแล้ว เราจะพา็กอิน หาดลับ ที่ภูเก็ตกันบ้าง ตามเรามารู้จักที่นี่เลยค่ะหาดกล้วยหรือBanana Beachชายหาดที่ตั้งอยู่ระหว่าง หาดลายัน และ หาดในทอน ตั้งอยู่ในบริเวณริมเชิงเขา เงียบสงบ และน้ำทะเลก็ทั้งสวยใสมากทีเดียวค่ะ ไฮไลท์ของหาดแห่งนี้จะต่างกับหาดอื่นๆ ตรงที่ จะมีกองหินรูปร่างแปลกตาและธารน้ำจืดที่ไหลออกสู่ทะเล ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจมากๆ ทีเดียว ใครยังไม่เคยมา แวะมาดูกันได้เลยจ้าดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดกล้วย ที่เที่ยวภูเก็ต หาดลับ มุมดีย์ ถ่ายรูปสวย แชะได้ปังสุดๆที่อยู่ : ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/WYLvsS9imqkH7pYx5เปิดให้เข้าชม : สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============10. อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรJoey Santini / Shutterstock.com อีกหนึ่งที่ ที่เราต้องไม่พลาดแวะไปกราบสักการะกันที่ภูเก็ตก็คืออนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรค่ะ สองวีรสตรีที่ชาวภูเก็ตให้การเคารพนับถือ ที่ป้องกันเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกได้ ในช่วงสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเอง อนุสาวรีย์ของทั้งสองท่านตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกท่าเรือ ในอำเภอถลางค่ะ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละของวีรสตรีไทยSarunyu L / Shutterstock.comที่อยู่ : วงเวียนสี่แยกท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/FGUxTyHWdZMCthq98เปิดให้เข้าชม : 04.45-05.45 น.โทร : -เว็บไซต์ : -===============11. วัดพระทองหรือวัดพระผุด มาถึงสายเข้าวัด ทำบุญกันบ้าง กันที่วัดพระทองหรือวัดพระผุดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ คือพระผุดพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” นั่นเองค่ะ นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่เหมือนที่ไหน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วยที่ พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตแต่โบราณ ใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ และอยากเข้าใจเมืองภูเก็ตมากขึ้น ต้องห้ามพลาดที่นี่กันนะคะดูรีวิวเต็มๆ ที่Unseen วัดพระทอง วัดพระผุด ภูเก็ต วัดโบราณ ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ : ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพิกัด :https://goo.gl/maps/SES8HZotLpD9nDNz8เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.30 น.โทร : -เว็บไซต์ : -===============12. วัดฉลอง วัดไชยธารารามหรือวัดฉลองเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตที่ใครๆ ก็ต้องรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อกันทั้งนั้น ที่นี่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ถ้าใครมาภูเก็ต ก็จะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลสักครั้งค่ะ ภายในวัดยังมีศาสนสถานที่สำคัญคือพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีซึ่งตามประวัติเล่าว่า เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร ประเทศศรีลังกา ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเดิมเคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราธปุระ อันเป็นเมืองหลวงเดิมของศรีลังกาให้แก่วัดวัดไชยธาราราม เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาดูรีวิวเต็มๆ ที่วัดไชยธาราราม วัดฉลอง ภูเก็ต ขอพรหลวงพ่อแช่มที่อยู่ : 70 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตพิกัด :...


05 พฤษภาคม 2567 ... นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี)เป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดในภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่สงขลาพัทลุงตรังกระบี่และสุราษฎร์ธานีหลักฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราชพบตั้งแต่ยุคหินกลางและยุคหินใหม่ พบเครื่องมือหินต่าง ๆพบระนาดหินที่อำเภอท่าศาลาต่อมาในยุคโลหะได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสำริด 2 ใบที่บ้านเกตุกาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง และที่คลองคุดด้วนอำเภอฉวางเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงความเป็นมาอันยาวนาน เพราะนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุความเป็นชุมชนใหญ่มาไม่น้อยกว่า 1,500 ปีมาแล้ว เวลาอันยาวนานเช่นนี้ทำให้นครศรีธรรมราชมีสิ่งที่เราทั้งหลายไม่อาจล่วงรู้ ได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อต่าง ๆ เช่นคำว่า ลิกอร์ โลเค็ก ละคอน ตามพรลิงค์ พระเวียง ตั้งมาหลิ่ง และเชีะโท้คำเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อเรียกดินแดนแห่งหนึ่งในแหลมมลายูที่มากก่อนคำว่า “นครศรีธรรมราช” เป็นชื่อเดิมของนครศรีธรรมราช นั่นเองความเก่าแก่ของชื่อเหล่านี้พอจะเป็นหลักฐานข้อหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่า นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในภูมิภาคแหลมมลายูและมีอายุมาก่อนราชธานีแห่งแรกของไทยหลายร้อยปีชวนไปชิล ตามเราลงใต้ ปักหมุดเมืองคอนนครศรีธรรมราชถ่ายรูปสวยๆ กันกับ22ที่เที่ยว นครศรีธรรมราชเดินเล่นสบายใจ ครบทั้ง เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวทะเล วิถีชุมชน วัดสวย พิพิธภัณฑ์ เดินตลาด และอื่นๆ ค่ะ บอกเลยว่า เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วมาเที่ยวใต้ให้สบายใจกันได้เลย!ไหว้พระ 9 วัด นครศรีธรรมราช เยือน วัดดัง ขอพร เสริมมงคลรวมพิกัดที่เที่ยวนครศรีธรรมราชธรรมชาติปัง วิวงาม สุดชิล1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือ ที่ชาวนครศรีธรรมราชนั้นเรียกกันว่าวัดพระธาตุเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชมาช้านานค่ะ วัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.854 โดยเจ้าชายทนทกุมาร และพระนางเหมชาลา ชาวสิงหล จุดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ที่ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์องค์เดิมเป็นเจดีย์แบบศรีวิชัย คล้ายเจดีย์กิริเวเทระ ในเมืองโบโลนนารุวะ ประเทศศรีลังกาค่ะ เมื่อ พ.ศ. 1770 พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ ได้บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ให้เป็นเจดีย์แบบลังกา ทรงระฆังคว่ำ รอบพระมหาธาตุ มีองค์เจดีย์ 158 องค์ด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญประจำทุกปีก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนา คือ วันวิสาขบูชา และ มาฆบูชา นั่นเอง? ดูรีวิวเต็มๆ ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช พระธาตุไร้เงา ของ เมืองนครที่อยู่ : 435 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/FwFsr8R5x7WiNKaZ9 เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร : -เว็บไซต์ : -=================2. ไอ้ไข่ วัดเจดีย์TaraOnny / Shutterstock.com คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักไอ้ไข่ วัดเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวนครฯ นับถือ บูชา และมีชื่อเสียงมากๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ากันว่าวัดเจดีย์แห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี และเป็นวัดร้างมาก่อน แต่สิ่งที่ทำให้วัดมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนั้นก็คือไอ้ไข่หรือตาไข่รูปไม้แกะสลักของเด็กชาย อายุประมาณ 10 ขวบ ที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์ค่ะ โดยเชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ และอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจนั่นเอง? ดูรีวิวเต็มๆ ที่เปิดตำนาน ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ชื่อดังแห่งนครศรีธรรมราชHIPHUB / Shutterstock.comที่อยู่ : 36/1 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/GxoFHyF1oNKrE9i37เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.โทร : 0-83649-7750เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/วัดเจดีย์-ไอ้ไข่=================3. หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา เป็นธรรมชาติ และเงียบสงบ ความมีเสน่ห์ของที่นี่ก็คือ ชุมชนที่นี่จะมีวิถีชีวิตที่เป็นแบบเครือญาติ และมีความเป็นกันเอง เหมือนเราได้ไปเที่ยวบ้านลุง บ้านป้า บ้านยาย ในชนบทช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ ที่นี่ก็ยังเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย โดยใช้ความมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชน จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2541 (Thailand Tourism Awards) อีกด้วยค่ะ สิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือ สะพานบ้านคีรีวง เรียกได้ว่าเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูปกัน? ดูรีวิวเต็มๆ ที่หมู่บ้านคีรีวง โอโซนเมืองใต้ กับ เสน่ห์ที่ต้องหลงรักที่อยู่ : หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/UEHb645GGp7aeiYBAเปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -=================4. หาดขนอม หาดขนอมหรืออุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้เป็นชายหาดที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนนครศรีธรรมราชค่ะ ที่นี่เป็นหาดทรายที่ยื่นยาวออกไปในทะเลคู่กับทิวสน มีปะการังสวยงามอีกทั้งหาดขนอมยังสามารถแบ่งออกได้หลายหาด ทั้ง หาดหน้าด่าน หาดทรายยาวสลับโขดหิน และริมฝั่งขนอมจะมีชายหาดอื่นๆ อยู่อีกหลายแห่ง จึงเหมาะกับการมาเล่นน้ำ ชมปะการังมากๆ อีกทั้งยังเป็น จุดชม โลมาสีชมพู อีกด้วย? ดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดขนอม ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช แหล่งทะเลใต้ ชมโลมาสีชมพูที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/C1EvkMwTceigzBUG6เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 08-6475-8392เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้================5. หาดสิชล พูดถึง หาดขนอม ไปแล้ว ก็ต้องไม่พลาดที่จะพูดถึงหาดสิชลด้วยค่ะ เพราะที่นี่ก็เป็นทะเลอีกแห่งที่เป็นที่เที่ยวยอดฮิตของนครศรีธรรมราช มีน้ำทะเลใสๆ หาดทรายขาว โค้งอ่าวที่สวยงาม และที่สำคัญ มีความสงบเงียบ เหมาะกับการลงเล่นน้ำมากๆ ค่ะ อีกทั้งบริเวณหาดสิชล ยังมีที่พัก รีสอร์ท ที่สวยงาม และเหมาะกับการมานอนชิล พักผ่อนริมทะเลนั่นเอง? ดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดสิชล ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ทะเลใส ทรายขาว ต้องห้ามพลาดที่อยู่ : ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/WonKKnNEKccJSEgZ8เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -================6. ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม แกรนด์แคนยอนเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งในอำเภอขนอม ที่น่าแวะมาเที่ยวมากๆ ค่ะ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวธรรมชาติ เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นลานหินสีขาวขนาดใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ ตั้งอยู่คู่กับสายน้ำสวยงาม และเป็นที่ที่เหมาะกับการมาเที่ยวถ่ายรูปมากๆ เลยทีเดียวค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่ขนอม แกรนด์แคนยอน ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช ภูเขาหิน สวยแปลกแต่ปังมากที่อยู่ : ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/SEMPPviTDrM477Nq5เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -================7. อุทยานพระพุทธศาสนา อุทยานพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ ค่ะ ภายในอุทยานพระพุทธศาสนา จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางลานกว้าง เรียงรายกันอย่างสวยงาม ซึ่งพระพุทธรูปบางองค์ก็ยังสร้างไม่เสร็จดี เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่กำลังก่อสร้างซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมแล้วค่ะ ทำให้ที่นี่เป็นอีกที่เที่ยว unseen ในนครศรีธรรมราชที่น่ามาเที่ยว? ดูรีวิวเต็มๆ ที่อันซีนสุดๆ อุทยานพระพุทธศาสนา ที่เที่ยวลับ วัดนิรนาม นครศรีธรรมราชที่อยู่ : ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/QRrfR5xtqdn7GcHf8เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -================8. ตลาดร้อยปีปากพนังSONGPAN JANTHONG / Shutterstock.com ตลาดร้อยปีปากพนังเป็นตลาดที่มีประวัติยาวนานมากว่าร้อยปีค่ะ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปากพนัง และเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของนครศรีธรรมราชอีกด้วย แน่นอนว่า เราก็จะได้เห็นอาหารทะเลสดๆ ได้ที่นี่มากมาย มีเรือประมงผ่านอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นตลาดสำหรับซื้อของฝากของที่ระลึกจากทะเลมากมายjipatafoto89 / Shutterstock.comที่อยู่ : ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/Y5EHZ6mitths3yF17เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -================9. พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ค่ะ ภายในพิพิธภัณ์ฑฯ จัดแสดงเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปัจจุบัน เล่าเรื่องราวของความสำคัญในฐานะของเมืองท่า และเหตุการณ์สำคัญๆ ของจังหวัดนั่นเองค่ะที่อยู่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/sZLLQy87kzWC2ikn6เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร : 0-7535-8261เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/citymuseum.citymuseum================10. ถ้ำเขาวังทอง ถ้ำเขาวังทองที่เที่ยวธรรมชาติในอำเภอขนอม ที่สวยงาม ภายในถ้ำนั้น จะมีหินงอก หินย้อย มีรูปร่างต่างๆ ตามแต่จินตนาการกันไป ซึ่งจุดไฮไลท์ของการไปชมหินงอกหินย้อยก็คือ หินเจ้าแม่กวนอิม หินไดโนเสาร์ และ หินเจดีย์พระธาตุ ค่ะ อีกทั้งในช่วงหน้าฝน เราจะสามารถเห็นน้ำที่มาจากด้านนอกไหลลงภายในถ้ำ เหมือนกับเกิดฝนตกภายในถ้ำเลยทีเดียว? ดูรีวิวเต็มๆ ที่ถ้ำเขาวังทอง ขนอม Unseen นครศรีธรรมราชที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/Z6SwQpBGaPQpXWGz6เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.โทร : -เว็บไซต์ : -================11. อุโมงค์ต้นยาง ขนอม หลังจากออกจาก ถ้ำเขาวังทอง อีกที่ที่น่าแวะมากๆ ก็คืออุโมงค์ต้นยาง ขนอมค่ะ ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปสวยอลังการ อยู่บริเวณทางเข้าก่อนถึงถ้ำวังทองนั่นเองค่ะ ความสวยของที่นี่อยู่ตรง ต้นยางที่เรียงรายกันเป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยๆบอกเลยว่า ถ้ามาถ่ายรูปตรงนี้ จะเก๋สุดๆ อัพรูปรัวอวดเพื่อนกันได้เลยค่ะที่อยู่ : ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/CwcF4hH5U2Qw6Xu26เปิดให้เข้าชม : เข้าชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -================12. น้ำตกท่าแพPhotoAventure Studio / Shutterstock.com ไปสูดไอดิน กลิ่นหญ้า รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม และสายน้ำเย็นๆ ที่น้ำตกท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงค่ะ ที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยงดงามมากๆ มีทั้งหมด 10 ชั้นด้วยกัน แต่สามารถลงเล่นน้ำได้ที่ชั้น 3 เท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ให้สายเที่ยวทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่น้ำตกท่าแพ นครศรีธรรมราช นอนชิล เล่นน้ำตกPhotoAventure Studio / Shutterstock.comที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชพิกัด :https://goo.gl/maps/bHQSB1Vgt1pgWbNu6เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.โทร : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 0-7530-0494เว็บไซต์ :...


06 มิถุนายน 2567...จันทบุรี

จันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งจันทบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือ เขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นจังหวัดที่มียอดเขาสูงสุดในภาคตะวันออก คือ เขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดโดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมงและศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดในจังหวัดคือศาสนาพุทธเคยมาจันทบุรีกันหรือยัง ? หลายคนต้องบอกว่าเคยมาแล้วแน่นอน …เคยไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวสวนผลไม้ นั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น และอยากบอกว่าเที่ยวเมืองรอง จันทบุรีมีที่เที่ยวสวยๆ อีกมากมายที่สามารถวางแผนมาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะ ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ชุมชนน่าเที่ยว วัดสวย มีให้ได้เลือกมาเที่ยวครบทุกรสชาติเลยทีเดียว ถ้าวันหยุดนี้ยังนึกไม่ออกว่าไปจันทบุรี ไปเที่ยวที่ไหนดีเรามีคำตอบเจ๋งๆ มาแนะนำเพื่อนๆ ค่ะ ตามไปเที่ยวด้วยกันเลยกับ25 ที่เที่ยวจันทบุรี 2566มาจันท์ทั้งที เที่ยวไหนดีนะ!ที่เที่ยวจันทบุรีเที่ยวเมืองรอง ก็ดีอย่าบอกใครจันทบุรี เที่ยวไหนดี1. ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการค้าเก่าแก่อายุหลายร้อยปีทีบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ภายในชุมชน มีบ้านเก่า กิจการร้านค้า ร้านขายของ ที่พัก ร้านขนมทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ และยังได้รับรางวัล Asia-Pacific Heritage Award จาก UNESCO อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าเที่ยวที่พลาดไม่ได้เลยถ้ามาจันทบุรีเลยค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่เที่ยวจันทบุรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร One Day Trip ย่านเก่าสุดควาสสิคPhadet Arnamwat / Shutterstock.comที่อยู่ : ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/1t4hv6PfiExhFJJJ7เปิดให้เข้าชม : 10.00-16.00 น. (บ้านบางหลังเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)โทร : -เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/chanthaboonwaterfront===============2. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลTake Photo / Shutterstock.com อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลโบสถ์คริสต์ จันทบุรี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปีเลยทีเดียวค่ะ ที่นี่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก ประดับกระจกสีสแตนกลาสรูปนักบุญ รอบโบสถ์ ภายในมีรูปปั้นพระแม่มารีอาประดับพลอยที่เกิดจากการบริจาคด้วยความศรัทธาของประชาชน เป็นโบสถ์สวยที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนจันทบูร และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักมาเยี่ยมชม และถ่ายรูปสวยๆ กลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย? ดูรีวิวเต็มๆ ที่ชมความโกธิค โบสถ์คาธอริก จันทบุรี โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลThirachai_K / Shutterstock.comที่อยู่ : 110 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี(ติดกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)พิกัด :https://goo.gl/maps/MQqkyLX1VHBdMWuS8เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์ 08.30-14.00 น.และวันอาทิตย์ 08.30-11.30 น.โทร : 0-3931-1578เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/ChanthaburiCathedral===============3. จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวเนินนางพญาเป็นหนึ่งใน Dream Destination ที่พลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวจันทบุรี แน่นอนว่า นอกจากเราจะมาชมความงดงามของถนนเฉลิมบรูพาชลทิตถนนเลียบชายฝั่งที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก สัมผัสลมทะเล พร้อมวิวแบบพาโนรามาแล้ว ยังได้มุมสวยๆ ถ่ายรูปคู่กับถนนเลียบทะเล เหมือนอยู่เมืองนอกทีเดียว และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นมีบริการที่พักและร้านอาหารทะเลเรียงรายตามข้างทางอีกด้วยค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเลียบทะเลยาวที่สุดในประเทศไทย สวยเหมือนเมืองนอกที่อยู่ : อ่าวคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/R63pKDmxNcoN8S1H7เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============4. อ่าวคุ้งกระเบน อ่าวคุ้งกระเบนหรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ชมพันธุ์ปลา สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นักท่องเที่ยวสามารถมาให้อาหารฉลาม และเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน พร้อมเดินชมวิวสวยๆ ของป่าชายเลนได้ค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่อ่าวคุ้งกระเบน ที่เที่ยวจันทบุรี เดินชิล ถ่ายรูปปัง ใกล้กรุงเทพที่อยู่ : 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/3om9P1MUgLZvGrgJ6เปิดให้เข้าชม :08.00-18.00 น.โทร :0-3943-3216เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/kkbrdsc===============5. หาดเจ้าหลาว หาดเจ้าหลาวเป็นชายหาดยอดนิยมของจันทบุรี เหมาะสำหรับการพักผ่อน มีหาดทรายสวยสีแดง เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลหลายร้าน รวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทสวยๆ อีกเพียบ เรียกได้ว่า มาพักหาดนี้ แฮปปี้แน่นอน มาเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางทะเลอย่างดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ตกหมึก หรือตกปลา กันจ้า? ดูรีวิวเต็มๆ ที่หาดเจ้าหลาว ที่เที่ยวจันทบุรี ทะเลใกล้กรุงเทพ น้ำใส หาดทรายแดงที่อยู่ :ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/7UpvWnXchLc5Upk77เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============6. น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้วตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปีท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ สามารถลงเล่นน้ำได้จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆ ค่ะ ที่นี่มีปลาพลวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวมากๆ ค่ะ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทยอีกด้วย เพราะเป็นน้ำตกที่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้งด้วยกันและทรงโปรดให้สร้างพีระมิดแห่งความรักขึ้นที่นี่ค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่น้ำตกพลิ้ว ตามรอยเสด็จ ร.5 สักการะอลงกรณ์เจดีย์ และพีระมิดพระนางเรือล่มที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/4N3PFoUTMmt9Aqg78เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.โทร : 0-3943-4528 และ 08-6319-7556เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว===============7. สวนผลไม้ จันทบุรี หน้าผลไม้ทีไร คิดถึงจันทบุรีทุกที! เพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน เช่นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละนั่นเอง ทำให้ช่วงฤดูผลไม้ ที่จันทบุรีจะมีกิจกรรมกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ชมสวน และเรียนรู้วิธีการปลูกผลไม้ค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วฤดูผลไม้จะเริ่มขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ใครอยากไปอร่อย เด็ดผลไม้ชิมถึงสวนแล้วล่ะก็ ลองมาจันทบุรีกันดู? ดูรีวิวเต็มๆ ที่อัพเดท 20 สวนผลไม้ ระยอง จันทบุรี ตราด บุฟเฟ่ต์ผลไม้เด็ดจากต้นที่อยู่ : มีอยู่หลายแห่งทั่วจังหวัดจันทบุรี===============8. หาดแหลมสิงห์ หาดแหลมสิงห์เป็นชายหาดบรรยากาศสงบ ท่ามกลางวิถีชีวิตชาวประมงปากน้ำแหลมสิงห์ บริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่นตึกแดง และคุกขี้ไก่ที่สร้างขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสยึดจันทบุรี และยังมีป้อมไพรีพินาศที่สร้างขึ้นสมัย ร.3 ค่ะที่อยู่ : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/dZXHFM8pHZUWAf6J9เปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันโทร : -เว็บไซต์ : -===============9. ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อ จันทบูรบ้านเสม็ดงามPiyasakul / Shutterstock.com ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม เสื่อจันทบูรเกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านมาช้านาน ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์จากเสื่อนานาชนิด ทั้งเสื่อผืนยาวและผลิตภัณฑ์ดัดแปลงมาจากเสื่อ เราสามารถไปเรียนรู้กระบวนการจัก ย้อม ทอลวดลายเสื่อ พร้อมชมการทอเสื่อจากกลุ่มสตรีที่นี่ได้ค่ะที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/z4rioS63YX2uysi87เปิดให้เข้าชม : 08.00-15.30 น.โทร : 08-1762-3362เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/MatHandmadeByChanthaburi===============10.โฮมสเตย์ จันทบุรีกินปู ดูดาวBangprikphoto / Shutterstock.com ใครที่อยากใช้ชีวิตวันหยุดพักผ่อนกับธรรมชาติ ได้นอนดูดาวชิลๆ กินปู ซีฟู้ด แบบไม่อั้น ตามเราไปเช็คอินได้กับ ที่พักโฮมสเตย์ จันทบุรีบอกเลยว่าชิลยิ่งกว่าชิล แถมราคาหลักพันต้นๆ ค่ะ ชวนกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวกันสบายๆ ในวันหยุดนี้ รับรองต้องฟินแน่ๆ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่20 ที่พักโฮมสเตย์ จันทบุรี กินปู ดูดาว ซีฟู้ด ไม่อั้น ราคาพันต้นๆ ใกล้กรุงเทพที่อยู่ : มีอยู่หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรี===============11.เขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวสายบุญ ซึ่งจะมีงานนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม แต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อแสวงบุญด้วยความศรัทธาทั้งกลางวัน และกลางคืนQueendust / Shutterstock.com ตามความเชื่อ ว่ากันว่าใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาคิชฌกูฏก็เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ มีแต่ความสุขความเจริญ หากได้มาอธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจปรารถนาค่ะ? ดูรีวิวเต็มๆ ที่เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี เปิดตำนานรอยพระพุทธบาท กับทริปสายบุญที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีพิกัด :https://goo.gl/maps/mASeMk2yu1yeAkeL8เปิดให้เข้าชม : ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี (2 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2565)โทร :08-3782-1688เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/เขาคิชฌกูฎ-พระบาทพลวง===============12.ผาหินกูบ ตามเราไป Unseen เที่ยวจันทบุรี กันที่ผาหินกูบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1 ใน 10 เส้นทางเดินป่า ที่ทำให้เราไปแตะขอบฟ้าในเมืองไทยได้ใกล้แค่เอื้อมค่ะ ที่นี่เป็นเส้นทางการเดินป่า ในระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตร สำหรับการที่จะขึ้นไปยังผาหินกูบได้นั้น ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้นค่ะ และต้องจองล่วงหน้า เพราะผาหิน...