: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

มอบเสาไฟและอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง เนื่องในวันข้าพรรษา ประจำปี 2566

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดมอบเสาไฟและอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง เนื่องในวันข้าพรรษา ประจำปี 2566ณ วัดปทุมวัน ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุรยามูลค่ารวม 311,960 บาท.โดยคุณสุริยา โกนจนันท์ ตำแห.........

See more details


ร่วมถวายเทียนคู่ พร้อมหลอดไฟ และโคมไฟโซล่าเซลล์ วัดหนองพะอง

บ่ายวันนี้ที่ 27 กรกฎาคม 2566บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัดโดยมี คุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายเทียนคู่ พร้อมหลอดไฟ และโคมไฟโซล่าเซลล์วัดหนองพะอง หมู่ท.........

See more details


พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2566โดยได้รับเกียรติจากคุณคุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเรเซอร์การไฟฟ้า (ป.........

See more details


บริษัท เรเซอร์ (การไฟฟ้า) จำกัด โครงการจิตอาสา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถาน และเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566คุณอัครวินท์ อัครภูบดินทร์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ ตัวแทน บริษัท เรเซอร์ (การไฟฟ้า) จำกัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งมอบหลอดไฟ LED ให้ วัดปทุมวัน ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัว.........

See more details


✨ไทวัสดุ Grand Opening สาขาเมืองเอก

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ?และสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กับการเปิดสาขาใหม่ ✨ไทวัสดุ Grand Openi.........

See more details


เข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ

วันที่ 25 มกราคม 2566 คุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานอ้อมน้อยเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ#ไหว้ศาลหลักเมือง #จังหวัดสมุ.........

See more details