: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.

" สงกรานต์ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลมรดกโลก "

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย " สงกรานต์ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลมรดกโลก "จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานค่านิยมอันดีงาม โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ร่วมแต่งกายเสื้อลายดอก รดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็.........

See more details


Racer Run Together

Racer Run Together ร่วมงานวิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์ @กำแพงแสนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย คุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดคุณนกของพวกเราชาวเรเซอร์ พาพนักงาน รวมจำนวน .........

See more details


พิธีเททองหล่อพระ สามอรหันต์แห่งโชค

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567พิธีเททองหล่อพระ สามอรหันต์แห่งโชคพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมสุขวิมล พิธีสืบชะตาถวายผ้าป่าสามัคคีณ พรหมภูมิ สัปปายะสถาน จ.เชียงใหม่นำโดยคุณนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (.........

See more details


กิจกรรม One Day Trip : เรเซอร์ สายบุญ @อยุธยา

กิจกรรม One Day Trip : เรเซอร์ สายบุญ @อยุธยาวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดถวายปัจจัยและอุปกรณ์ไฟฟ้าเรเซอร์ 5 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#Racerlighting#LightUpTheFuture.........

See more details


รอบที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"รอบที่ 1 จำนวน 3 รุ่น วันที่ 15-16 กันยายน 2566ณ โรงแรม Golden Sea Hua Hinโดย คณะวิทยากรและทีมงาน จา.........

See more details


รอบที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"รอบที่ 2 จำนวน 4 รุ่น วันที่ 6-7 ตุลาคม 2566ณ โรงแรม Golden Sea Hua Hinโดย คณะวิทยากรและทีมงาน จาก RD.........

See more details