: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

5 วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างไร ให้ปลอดภัยในหน้าฝน ☔️

จะเข้าฤดูฝนแล้ว
เรเซอร์นำวิธีการป้องกันอันตราย
จากการใช้ไฟฟ้าในหน้าฝนมาฝากกันค่ะ
5 วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างไร
ให้ปลอดภัยในหน้าฝน ☔️
1. ถอดปลั๊กไฟหลังใช้งานทุกครั้ง?
2. หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า?
3. ไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะตัวเปียก?
4. ชีวิตปลอดภัยเมื่อใช้สายดิน
5. ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ
ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร ⚡️