: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

5 วิธีเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร ให้คุ้มค่า

การเลือก "เครื่องใช้ไฟฟ้า"
นอกจากรสนิยมแล้ว
ยังต้องยังต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง ⁉️
1. ราคาของเครื่องใช้ไฟฟ้า ?
ถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้เลือกซื้อ
การพิจารณาราคาควบคู่ไปกับคุณภาพ
เปรียบเทียบหลาย ๆ ยี่ห้อ และเลือกยี่ห้อที่ราคาถูก
ในคุณภาพสินค้าที่เท่าๆกัน
2. คุณภาพดีก็หมายถึงความปลอดภัย ?
เบื้องต้นด้วยสายต ว่ามีตำหนิ ชำรุดหรือไม่
มีการออกแบบที่ดี ได้มาตรฐาน มอก.ต่างๆ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพที่ดีและมีความปลอดภัย
3. จำนวนวัตต์ ?
บนตัวสินค้า จะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถคำนวณค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานได้
4. ขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ?
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน
ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ควรวัดขนาดพื้นที่
ที่ต้องการวาง/ติดตั้ง เพื่อความพอดี ลงตัว
ไม่มีปัญหาภายหลัง
5. ค่าบำรุงรักษา ⚙️?
เลือกซื้อจากร้านที่มีการรับประกัน
ศึกษาข้อมูลสินค้า รีวิวจากผู้ใช้งานจริง
ค่าใช้จ่าย หากมีการซ่อมบำรุง