: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

เรเซอร์มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ Covid-19

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยมีคุณ วัชระ เศวตราภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 100,000 บาท
โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ
ซึ่งเงินบริจาคนี้จะนำไปจัดสร้าง ห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อ COVID - 19

Gallery Photo

Colorlib Template