: 0-2811-1741-5
: racer_official@racerlighting.com
: Monday - Friday : 08.00น. - 17.00น.
Colorlib Template

มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

เรเซอร์ขอเป็น 1 ในล้านกำลังใจ ❤️
? สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ✌️

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
โดยมีคุณ วัชระ เศวตราภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นตัวแทนมอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม
ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม
เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

#ปันน้ำใจไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19
#Covid19
#สั่งงานด้วยเสียงเลี่ยงโควิด
#Racerlighting
#LightUpTheFuture

Gallery Photo

Colorlib Template